NE YAPIYORUZ, NE ÜRETİYORUZ...

Maliye ile anlaşmalı matbaamızda;


Fatura nedir,

satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229). Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır.


MALİYE İLE ANLAŞMALI ERDEM MATBAASI; Fatura, Sevk İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura, Gider Pusulası, Serbest Meslek Makbuzu vb. resmi evraklarınızın basımında T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir matbaadır.


Fatura - Gider Makbuzu - Serbest Meslek Makbuzu - İrsaliyeli Fatura - Reçete - Adisyon - Perakende Satış Fişi - Taşıma İrsaliyesi - Yolcu Listesi - Günlük Müşteri Listesi - Müstahsil Makbucu - Yolcu Listesi Yolcu Taşıma Bileti vb.  Maliye Anlaşmalı Matbaa işletmecilerince basım ve dağıtımı yapılacak belgeler, türü dikkate alınmak suretiyle aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak basılacaktır.


1- Fatura, 28x20, 14x20 veya 14x10 cm. ebadında;

2 - Müstahsil makbuzu, 14x20 cm. ebadında;

3 - Serbest Meslek Makbuzu, 14x20 cm. veya 14x10 cm. ebadında;

4 - Gider Pusulası 14x20 veya 14x10 cm. ebadında;

5 - Perakende satış fişleri, 14x20, 14x10 veya 10x5 cm. ebadında;  

6- Giriş ve yolcu taşıma biletlerinin boyu 8 cm, eni ise 17 cm ebadında;  

7 - Sevk İrsaliyesi, 28x20 cm veya 14x20 cm ebadında;  

8 - Günlük müşteri listesi 28x20 veya 14x20 cm ebadında;

9 - Yolcu Listesi 28x20 veya 14x20 cm ebadında;  

10 - Taşıma İrsaliyesi 28x20 veya 14x20 cm. Ebadında


Ayrıca bu belgeler iş kollarının çeşitliliği ve farklılığı dikkate alınarak enine veya boyuna bastırılarak kullanılabilecektir.

Belgelerin temini, kullanımı, basım ve dağıtımı konusunda mükellefler ve matbaa işletmecileri aşağıda belirtilen esaslara uyarlar.

a) Mükellefler, söz konusu belgeleri bedeli mukabilinde sadece bağlı bulundukları vergi dairesinin il sınırları içerisinde kalan anlaşmalı matbaalara bastırırlar.

b) işletmeciler, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar, siparişleri onbeş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler. Basılan bu belgeler mükellef veya vekiline tutanakla teslim edilir.


Ancak teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından teslime hazır hale getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması halinde, anlaşmalı matbaa işletmecisi tarafından durum ilgili defterdarlığa bildirilir. Defterdarlıkça da, durum tutanakla tespit edilerek söz konusu belgeler yatay ya da dikey kesilmek suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal edilir.

Basılan belgelerin teslim ve iptaline ilişkin tutanaklar mükelleflerin tarh dosyasına konulur.

 c) Anlaşmalı matbaa işletmecileri, belge bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Matbaa işletmecisinin istemesi halinde mükellef veya vekili kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.Anlaşmalı Matbaa olması sayesinde resmi evraklarınızın basımını ve bildirimlerini online olarak yapmaktadır.


Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Her yerde herkes fatura basamaz. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan matbaalara verilir. Bu matbaalar şekil şartlarına uygun olarak faturayı basarlar. Faturanızı bastırmak için,  fatura basma yetkisi olan bir Erdem Matbaası ile iletişime geçebilirsiniz.


Matbaamızdan fiyat teklifi alırken, basılmasını istediğiniz faturanın özelliklerini vermeniz gerekir. Fatura formatınızın A4 boyutunda olması uygulama açısından size kolaylık sağlar. Bu sayede piyasadaki birçok standart yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.


En az 3 nüshalı fatura baskısı isteyin. İlk nüshayı müşteriye vereceksiniz. Genelde ikinci nüsha muhasebe fişinin altına takılır. Üçüncü nüsha da fatura dosyasında arşivlenir. Üç nüshanın renginin farklı olması, kopyaların karışmaması açısından iyi olur. Özel bir renk tercihiniz varsa, matbaanıza belirtmeyi unutmayın. Faturanızı kendiniz elle yazacaksınız otokopili fatura da kullanabilirsiniz.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; FATURA, İRSALİYELİ FATURA, BİLGİSAYAR YAZICILI FATURA, E-TİCARET FATURASI, OTOKOPİLİ FATURA, A4 FATURA, A5 FATURA, A7 FATURA, RENKLİ FATURA…


Fatura nedir, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229). Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır.


Fatura; birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde Maliye ile anlaşmalı matbaalarda bastırılır. Ankara Erdem Matbaası, Maliye ile anlaşmalı matbaalar listesinin 1. Sırasındadır. Fatura genellikle biri asıl olmak üzere en az 2 nüsha düzenlenir. Fazla nüsha düzenlemesinde bir mahsur yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura en geç malın tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenebilir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur. Erdem Matbaası’ndan fiyat teklifi alırken, basılmasını istediğiniz faturanın özelliklerini vermeniz gerekir.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; SEVK İRSALİYESİ, BİLGİSAYAR YAZICILI SEVK İRSALİYESİ, E-TİCARET SEVK İRSALİYESİ, OTOKOPİLİ SEVK İRSALİYESİ, A4 SEVK İRSALİYESİ, A5 SEVK İRSALİYESİ, A7 SEVK İRSALİYESİ, RENKLİ SEVK İRSALİYESİ…


Sevk İrsaliyesi nedir, satılmış veya satılmak üzere olan bir malın, iş yerinden taşınacağı adrese nakliyesinde veya kişi/işletmeye ait iş yerlerine taşınmasında düzenlenen belgeye verilen isimdir. Fatura bulunsun veya bulunmasın mal hareketının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburiyeti getirilmiştir. Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenmek zorundadır.


Sevk irsaliyesi; Satılan mal satıcı tarafından taşınırsa, sevk irsaliyesi satıcı tarafından, alıcı tarafından taşınması halinde de alıcı tarafından düzenlenir. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası mutlaka emtiayı (malı) taşıyan taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılır. Belgenin düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Düzenlenme tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecektir. Tarihlerden biri yazılmazsa belge hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. Örnekler ve tasarımlar için Erdem Matbaasına uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz, fiyat teklifiniz için, basılmasını istediğiniz irsaliyeli faturanın özelliklerini vermeniz gerekir.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; İRSALİYELİ FATURA, BİLGİSAYAR YAZICILI İRSALİYELİ FATURA, E-TİCARET İRSALİYELİ FATURASI, OTOKOPİLİ İRSALİYELİ FATURA, A4 İRSALİYELİ FATURA, A5 İRSALİYELİ FATURA, A7 İRSALİYELİ FATURA, RENKLİ İRSALİYELİ FATURA…


İrsaliyeli fatura nedir, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır. İrsaliyeli fatura; fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı değil, bir arada düzenlendiği resmi bir evraktır.


İrsaliyeli fatura; tüm irsaliyeler gibi en az biri asıl diğerleri nüsha olmak üzere 3 nüsha düzenlenmesi gerekir. 3 nüsha düzenlenmeyen irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır. Mükellefler; faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler. Malı satan mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir.   İrsaliyeli  faturanın  iki  nüshası  mutlaka  malı  taşıyan  araçta  bulundurulacak, yoklama ve denetimlerde iki nüshası da ibraz edilecektir. Örnekler ve tasarımlar için Erdem Matbaasına uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz, fiyat teklifiniz için, basılmasını istediğiniz irsaliyeli faturanın özelliklerini vermeniz gerekir.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; TAŞIMA İRSALİYESİ, BİLGİSAYAR YAZICILI TAŞIMA İRSALİYESİ, E-TİCARET TAŞIMA İRSALİYESİ, OTOKOPİLİ TAŞIMA İRSALİYESİ, A4 TAŞIMA İRSALİYESİ, A5 TAŞIMA İRSALİYESİ, RENKLİ TAŞIMA İRSALİYESİ…


Taşıma irsaliyesi nedir, ücret karşılığındanda eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Hangi yol ile taşınırsa taşınsın, malın bir yerden başka bir yere nakli için Taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. Kendine ait araç ile kendi mal taşıyanların Taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Burada Önemli olan malın ücret karşılığında taşınmasıdır.


Taşıma irsaliyesi; Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat  hükümleri uyarınca düzenlenen belgedir. Üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha eşyayı taşıtana, bir nüsha eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir. Bir nüshası da Taşımayı yapan firmada kalır. Taşıma irsaliyesi götürü usulde vergiye tabi olanlar tarafından da düzenlenmesi zorunludur.Taşıma, nakliye komisyoncuları ve acenteleri vasıtası ile yaptırıldığı hallerde, bunların da taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğu vardır. Örnekler ve tasarımlar için Erdem Matbaasına uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz, fiyat teklifiniz için, basılmasını istediğiniz taşıma irsaliyesinin özelliklerini vermeniz gerekir.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; SERBEST MESLEK MAKBUZU, BİLGİSAYAR YAZICILI SERBEST MESLEK MAKBUZU, OTOKOPİLİ SERBEST MESLEK MAKBUZU, A5 SERBEST MESLEK MAKBUZU…


Serbest meslek makbuzu nedir, Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır. Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.


Serbest Meslek Makbuzu; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.  Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar. Serbest meslek makbuzu vermek mecburiyeti, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı içindir. Götürü usulde tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları iş karsılıgında aldıkları bedeller gider pusulasına bağlanır.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; GİDER PUSULASI, BİLGİSAYAR YAZICILI GİDER PUSULASI, E-TİCARET GİDER PUSULASI, OTOKOPİLİ GİDER PUSULASI, A5 GİDER PUSULASI, RENKLİ GİDER PUSULASI…


Gider pusulası nedir, defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan işletmecilerden aldıkları Mal/Hizmet karşılığında düzenledikleri ticari belgeye verilen isimdir. Satıcıya imzalatılan belgenin kopyası müşteride, aslı ise satıcıda kalır. Gider Pusulası dip koçanlı ve seri numaralı bir belgedir.


Gider pusulası; düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Gider Pusulası’nda, Satıcı: Ticari belge veremez, Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar. Belgenin aslını alır. Satış bedelini alır. Alıcı: Ticari belge verir, Gider pusulasını düzenler, Belgenin kopyasını alır. Satış bedelini öder. Gider Pusulası, fatura hükmündedir. Gider Pusulası, aynı fatura gibi bir takım şekil şartlarına tabidir. Gider Pusulası en az iki nüsha olarak düzenlenir. Gider Pusulası ayrıca, nihai tüketicinin mal ve hizmet iadelerinde malı ve ya hizmeti satanında düzenlemesi gereken bir belgedir.  Örnekler ve tasarımlar için Erdem Matbaasına uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz, fiyat teklifiniz için, basılmasını istediğiniz taşıma irsaliyesinin özelliklerini vermeniz gerekir.


MALİYE İLE ANLAŞMALI; Perakende Satış Fişi, Adisyon, Yolcu Taşıma Bileti, Günlük Müşteri Listesi(Oteller için), Reçete, Müstahsil Makbuzu, Dipkoçanlı Perakende Satış Fişi, Giriş Ve Yolcu Taşıma Bileti, Dip Koçanlı Giriş Bileti, Ambar Tesellüm Fişi, Yolcu Listesi, Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi Vb…


Perakende satış fişi; Birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları ve satışları için yazar kasa fişi veremedikleri durumlarda düzenledikleri belgedir


Günlük Müşteri Listesi; otel, motel, pansiyon vb. konaklama yerlerince tutulan, odalar, bölmeler ve yatak durumunu planlı olarak gösteren bir belgedir. Müteselsil seri ve sıra numaraları taşır.


Reçete; Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen reçeteler, anlaşmalı matbaalarda en az 3 nüsha bastırılarak kullanılacaktır.


Müstahsil makbuzu; Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, satın aldıkları malların bedelini ödediklerini gösterir belgedir.


Adisyon; Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Lokantalar, pastanler vb. Işletmeler adisyon düzenlemek zorundadır.


Yolcu taşıma bileti; otel, motel, pansiyon vb. konaklama yerlerince tutulan, odalar, bölmeler ve yatak durumunu planlı olarak gösteren bir belgedir.


Maliye Anlaşmalı Diğer Tüm İşler; Ankara Erdem Matbaası’nda yapılmaktadır. Perakende Satış Fişi, Adisyon, Yolcu Taşıma Bileti, Günlük Müşteri Listesi(Oteller için), Reçete, Müstahsil Makbuzu, Dipkoçanlı Perakende Satış Fişi, Giriş Ve Yolcu Taşıma Bileti, Dip Koçanlı Giriş Bileti, Ambar Tesellüm Fişi, Yolcu Listesi, Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi, Özel Fatura, Sigorta Komisyon Gider Belgesi, Ödünç Sözleşmesi, Fatura/Çek, Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti, Orman Koop. Ödeme Cetveli, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz İle Kıymetli Maden Satım Belgesi. Örnekler ve tasarımlar için Erdem Matbaasına uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz, fiyat teklifiniz için, basılmasını istediğiniz taşıma irsaliyesinin özelliklerini vermeniz gerekir.Tahsilat Makbuzu;


Tahsil edilen para karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen, karşı ta­raf içiri parayı yatırdığını ispatlayan bir belgedir. Tahsilat makbuzunun aslı parayı yatıran firmaya verilir. Suret işletmede kalır. Tahsilat makbuzu, kullanım miktarı ve Şekline bağlı olarak ofset baskı cilt olarak yapılabilir. Tahsilatlarınızı siz karşı tarafın işyerine giderek yapıyorsanız, tahsilat makbuzunun cilt olarak düzenlenmesi daha doğru olur. Bu durumda tahsilat makbuzunun aslını Müşterinize veren personeliniz, geri geldiğinde, tahsilat makbuzunun bir örneğini bilgisayarınza kaydedebilir, yada klasörleyebilirsiniz. Firmanıza özel tediye makbuzu tasarımları belirtilen şekil ve usullere uygun olarak Erdem Matbaası tarafından hazırlanır ve sizlerin onayına sunulur. Tasarımların onaylanmasının ardından maliye anlaşmalı matbaamızda tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, aidat makbuzu, sipariş fişi basımınız yapılır.Zarf - Antetli Kağıt


Diplomat zarf, resmi ve kurumsal yazışmalarda kullanılmakla beraber, kurumsal kimliğinde vazgeçilmez öğesi olan bir zarf çeşididir.


Kurumsallaşma ve kurumsal kimliğin gittikçe önem kazandığı ve ön plana çıktığı günümüz iş dünyasında, firmalar artık kendi kimliklerini olabilecek her alanda göstermek istiyorlar. Bu hem firmaların akılda kalma oranını artırıyor hem de firmalar bir çeşit saygınlık kazandırıyor.

Antetli Zarfların üzerlerine şirketin adı, logosu, adres bilgileri ve telefon bilgisi basılabilir. Zarf ve Antetli Kağıtlar, Kurumsallık ve reklam aracı olması adına firmalar için büyük önem arz etmektedir.Dernek Alındı Belgesi;


Derneklerin kullanması gereken gelir belgeleri; Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)'de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltlerden oluşur.


Dernek Gider Makbuzu;


Dernekler harcamalarına ilişkin tüm işlemlerini belgelendirmek zorunda olup yaptıkları her türlü mal ve hizmet giderlerini Fatura, Perakende Satış Fişi veya Serbest Meslek Makbuzu almak sureti ile masraf kayıtlarına intikal ettirirler. Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için ise “Gider Makbuzu” düzenlerler.


Ayni Bağış Alındı Belgesi, Ayni Yardım Teslim Belgesi;


Ayni Yardım Alındı Belgesi; Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi (EK- 15) ile kabul edilir.

Ayni Yardım Teslim Belgesi; Dernekler karşılıksız olarak yaptıkları mal teslimlerinde “Ayni Yardım Teslim Belgesi” düzenlemek sureti ile dernek envanterinde bulunan ayni varlıkların çıkışını yaparlar.


Dernek Alındı Belgesi Basımı;


Dernek gelirleri alındı belgesi, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Yurt, pansiyon, çocuk yuvası, aş ocağı, huzurevi, spor salonu, kamp tesisleri, sandık kurarak ve lokal açmak suretiyle gelir elde edebilirler.Bu hak ve yetkilerini gelir getirme amacına yönelik olarak kullanılması durumunda iktisadi işletme niteliği doğmuş olur. Derneklerin kullanması gereken gelir belgeleri; Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernekler bastırması gereken Alındı Belgesi, Gider Makbuzu, Ayni Bağış Alındı Belgesi, Ayni Yardım Belgesi gibi belgelerini Ankara Valiliği ile anlaşmalı Erdem Matbaasında yaptırabilirler.Örnekler ve tasarımlar için Erdem bize uğrayabilir, matbaa06@gmail.com mail adresi veya 0.312  311 25 84 telefon ile fiyat teklifi alabilirsiniz.

ankarada fatura basan matbaalar maliye anlaşmalı Maliye İle Anlaşmalı Matbaa matbaa adres